کد مطلب: 48127

در شهرداری چه خبر است؟

یک استخدام فامیلی دیگر!

شهردار در تهران در یک استخدام فامیلی دیگر، سعید کرمی باجناق داوود گودرزی رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران را به عنوان سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران منصوب کرده است

زاکانی شهردار تهران در یک استخدام فامیلی دیگر، سعید کرمی باجناق داوود گودرزی رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران را به عنوان سرپرست مرکز حقوقی شهرداری تهران منصوب کرده است.

2718713_779

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار