کد مطلب: 49627

کاهش صف وام ازدواج در بانک ملی ایران

با پرداخت بدون وقفه تسهیلات ازدواج در بانک ملی ایران، تعداد افراد متقاضی این وام در بانک روند کاهشی به خود گرفته اس

همچنین در هشت ماه ابتدای امسال بالغ بر 174 هزار و 771 فقره تسهیلات ازدواج به زوج های جوان پرداخت شده که ارزش ریالی این تسهیلات ۱۵۲ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۶۳۳ میلیون ریال است.

ردیف

از ابتدای سال تا پایان ماه

تعداد متقاضی در صف

تعداد متقاضی دریافت وام

مبلغ کل(مبالغ به میلیون ریال)

 

۱

فروردین

۲۳,۶۲۵

۲,۸۵۲

۲,۰۴۱,۷۰۰

 

۲

اردیبهشت

۷۴,۶۵۷

۲۰,۲۰۰

۱۶,۹۶۳,۱۲۰

 

۳

خرداد

۷۳,۲۰۲

۵۷,۱۰۸

۴۹,۲۸۹,۷۵۴

 

۴

تیر

۶۶,۷۰۲

۸۸,۳۳۲

۷۶,۷۲۷,۰۷۶

 

 

۵مرداد

۵۶,۱۰۵

۱۰۹,۲۲۴

۹۵,۱۲۹,۸۸۶

 

۶

شهریور

۴۷,۵۱۷

۱۳۶,۳۷۰

۱۱۹,۰۱۸,۰۴۵

 

۷

مهر

۳۸,۱۶۱

۱۵۸,۳۴۸

۱۳۸,۳۷۶,۸۶۵

 

۸

آبان

۲۹,۵۹۳

۱۷۴,۷۷۱

۱۵۲,۸۰۶,۶۳۳

 
           
 

پرداخت وام ازدواج بانک ملی ایران با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج در میان جوانان، از سیر صعودی مطلوبی برخوردار می باشد و ارزیابی آمار وام ازدواج این بانک طی پنج سال اخیر نشان می دهد، روند اعطای این تسهیلات همواره صعودی بوده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار